Het begon als een grap

In 2006 nam Lynette van Rooijen met een aantal andere Daventrianen het initiatief voor de IJsselloop. Een gesprek over de geboorte van een evenement met een uniek karakter.

De scholen moesten meedoen. Maar ook de bedrijven. De loop moest eindigen in het hart van de stad. Het moest bovendien een loop zijn die over een gevarieerd traject. Langs de IJssel, langs de uiterwaarden, met een uitstapje over het onverharde zwarte pad richting Twello.

Lynette van Rooijen haalt herinneringen op aan de ingrediënten die de IJsselloop van meet af meekreeg. In 2006 nam Daventria-voorzitter Lynette met een aantal andere Daventrianen het initiatief voor de oprichting van de IJsselloop. Aanleiding was het eeuwfeest van de vereniging. Het bleek een schot in de roos; liefst 700 deelnemers schreven zich in. Hun startnummer moesten ze ophalen in een berucht studentenhuis (nu cafe De Hip) aan de Brink. ‘Dat lag zo lekker centraal. We moesten wel eerst een dag schoonmaken om de schrale bierlucht weg te krijgen.’

Lachend haalt Lynette zo meer herinneringen op. Ze ziet zichzelf met de andere initiatiefnemers aan de eind van de eerste IJsselloop nog op de Brink zitten. Met een fles champagne in de hand. Intens moe, maar tevreden. Het was gelukt: de IJsselloop was geboren! In de jaren erna groeiende het evenement fors uit. Er werd al snel een professionele organisatie opgezet. Er kwamen goede contacten met de hulpdiensten, met het Deventer Sportbedrijf. Er werd meteen ook geïnvesteerd in partnerschap met een aantal grote sponsoren, zoals Salland Verzekeringen en Wittenveen en Bos. De goede banden met de gemeente werden gesmeed. Toenmalig burgemeester Lith de Jeude (eveneens ex-Daventria) liep jarenlang zelf enthousiast mee. Onmisbaar was de band met de horeca en dat geldt ook voor de vrijwilligers. Het merendeel was en is afkomstig van Daventria.

Stuk voor stuk noemt Lynette elementen die de IJsselloop nog steeds typeren. Wat voor haar blijft, is de herinnering aan het plezier van het organiseren. ‘Het was altijd genieten. Betrokken mensen, goede sfeer, iedereen lacht.’ Jaren heeft Lynette de IJsselloop met veel plezier georganiseerd. In 2014 vertrok ze naar Zalk en daar nam ze het initiatief voor de Zalkerloop (18 juni 2022). Afgelopen jaar stond ze zelf weer aan de start van de IJsselloop om voor de tweede keer als deelnemer te genieten van haar unieke rondje langs de IJssel. ‘Het parcours ken ik heel goed’, besluit ze lachend.