home > privacyverklaring

Privacyverklaring

We hechten veel waarde aan de privacy van gebruikers van www.ijsselloop.nl. Gegevens die u invoert, behandelen we vertrouwelijk. Daarbij gaan we uiteraard uit van geldende wetgeving.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat op onze website. Bovendien verzamelen we niet meer gegevens dan we nodig hebben voor het uitvoeren van de taak. We verwerken gegevens om:

  • Een inschrijving voor deelname aan de IJsselloop mogelijk te maken; 
  • Een inschrijving voor deelname aan voorbereidende clinics mogelijk te maken;
  • Een contactaanvraag te faciliteren;
  • Wij analyseren webgedrag op onze website om deze verder te verbeteren

De gegevens die wij voor bovenstaande verzamelen zijn: 

  • Naam, adres, woonplaats;
  • Telefoonnummer, e-mailadres;
  • Geboortedatum, geslacht;
  • Duur en tijdstip van het bezoek van de website;
  • IP-adres.

Bewaartermijn
De gegevens die u op onze website achterlaat worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is of wettelijk verplicht is om de doelen te realiseren waarvoor we de gegevens verzamelen.

Delen met derden
De IJsselloop verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor voldoende niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. We verstrekken geen persoonlijke gegevens aan commerciële partijen.